ŠTÁTNE POTRAVINY ZA NORMÁLNU CENU

Raňajky, obedy a večere za ceny, ktoré si naše rodiny môžu dovoliť

Ak chceme mať kvalitné domáce potraviny za férové ceny, štát sa musí stať silným hráčom. Musíme reštartovať slovenský vidiek a zabezpečiť kontrolu nad celým potravinovým reťazcom – produkcia, spracovanie a predaj potravín, aby sme mali vo vlastných rukách potravinovú budúcnosť Slovenska. Ľudia na vidieku tým získajú perspektívu rozvoja a ekonomickej stability a všetci slovenskí občania získajú kvalitné potraviny za primeranú cenu.
Tak ako musíme všetci bývať, musíme všetci aj jesť. S čím teda potrebujú ľudia najviac pomôcť? Okrem strechy nad hlavou sú to práve potraviny – ich dostupnosť, kvalita, ale predovšetkým ich cena. Máme plán, aby slovenské rodiny viac nemuseli preplácať za potraviny.

Aby sme na stoloch mali zdravé, slovenské potraviny za normálne ceny

Chceme vybudovať celý národný potravinový a obchodný reťazec. Iba tak dokážeme konkurovať tlaku dovážaných potravín, ktoré svojimi cenami likvidujú našich poľnohospodárov, potravinárov a prakticky celý náš vidiek. Jediným riešením, ako zabezpečiť primerané a férové ceny potravín, je vstup štátu do sektora produkcie, spracovania a predaja potravín.
Iba tak vieme pomôcť domácim slovenským producentom zvýšiť objem produkcie potravín a súčasne posilniť ich vyjednávaciu pozíciu voči obchodným reťazcom. Preto pod značkou Agrokomplex, štátneho podniku, ktorý doposiaľ realizoval iba výstavy, vybudujeme kompletný reťazec, v ktorom bude produkcia, výkup, spracovanie, preprava a predaj potravín. Súčasťou tohto reťazca bude aj vlastná sieť obchodov s potravinami.
Takýmto spôsobom postavíme slovenský vidiek na nohy a vytvoríme zaujímavé pracovné miesta pre ľudí žijúcich mimo veľkých miest. Vrátime slovenskému vidieku hrdosť a vrátime na váš stôl slovenské potraviny za férové ceny oslobodené od neprimeraných obchodných marží. Potravinovú budúcnosť Slovenska budeme mať vo svojich rukách a pod vlastnou kontrolou.

Otázky a odpovede:

Najrýchlejšie to vieme urobiť u čerstvých potravín, ako sú mäsové výrobky, ovocie a zelenina. Výsledky budú viditeľné postupne, súčasne so zvyšovaním produkcie domácich potravín.

Nejdeme konkurovať súkromnému domácemu sektoru, my ideme zdecimovaný domáci súkromný sektor postaviť na nohy. Slovensko je z európskeho hľadiska malý trh a bez pomoci štátu nedokážu byť slovenskí producenti a spotrebitelia rovnocenným partnerom zahraničným potravinovým a obchodným reťazcom.

Využijeme finančné nástroje z rezortu pôdohospodárstva, v spolupráci s komerčnými bankami.

Pretože podobný model funguje napríklad v Poľsku. Poľské Národné potravinové centrum v spolupráci s ďalšími poľskými štátnymi podnikmi zabezpečuje, že 80 % potravín predaných v Poľsku je od domácich producentov. Nevymýšľame koleso, inšpirujeme sa tam, kde to funguje.

Nie, nemalo by to tak byť. Ale pre domácich slovenských producentov potravín je to dnes jediná cesta, ako zvýšiť objem produkcie a dostať vlastné potraviny ku konečným spotrebiteľom.

Všade po Slovensku s výnimkou Bratislavského kraja a Žitného ostrova. 

Ako prvé vzniknú predajne v tzv. potravinových púšťach, teda tam, kde zanikli všetky predajne potravín. V týchto regiónoch obnovíme predajne prostredníctvom sociálnych podnikov v spolupráci s obcami. Využijeme na to dotácie, ktoré už dnes štát na podporu sociálnych podnikov poskytuje.

Nebudeme. Tým, že sa poľnohospodársko-potravinárske parky zaviažu k zmluvne garantovanému výkupu vyššiemu objemu produkcie, zabezpečíme pokrytie fixných nákladov producentov potravín, aj tvorbu primeraného zisku.